Културните коридори на Югоизточна Европа

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006

Финансиране и реализация

 

Проектът е реализиран с помощта на Правителството на Великото Херцогство на Люксембург и на Европейския институт за културни маршрути в Люксембург.

С финансовата подкрепа на Президентството на Република България и на Министерство на културата на Република България.

 

Проектът е реализиран от:

Асоциация за културен туризъм

Асоциацията е българско юридическо лице, регистрирана организация с нестопанска цел (2001), с дейност в областта на културния туризъм и културното наследство. Тя реализира проекти за културен туризъм; мултимедийни продукти за културен туризъм и културно наследство; маркетингови, социологически и др. проучвания; издателска дейност и др.

 

В партньорство с:

Европейски институт за културни маршрути 

www.culture-routes.lu

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия - Мултимедийна лаборатория за културно наследство

www.uacg.bg

 

Български национален комитет на ИКОМОС

www.icomos-bg.org

 

Разработка на уебсайта:
Цвят и пиксел
www.pixelflower.com