Културните коридори на Югоизточна Европа

Културен туризъм

Културен туризъм

Югоизточна Европа притежава културни ценности с ярка идентичност и неповторимо разнообразие, резултат от вековен културен обмен в един истински културен кръстопът. Тук ще срещнете обекти от различни исторически пластове със забележителен диапазон във времето: праисторически, антични, средновековни, от Новото време, 20 век – един истински културен “кладенец”! Общите исторически корени са формирали общи теми на културните феномени – например Антична култура, Народна архитектура, Християнски манастири, Мюсюлманско наследство, нематериални ценности и др., с уникални локални разновидности. Това е съкровищница от обекти, различни по тип, време и тема, всред които блестят 57 World Heritage Sites и 5 Intangible Heritage Masterpieces. В интерактивните карти свободно изберете видовете обекти, които ви привличат и научете повече за тях.