Културните коридори на Югоизточна Европа

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006

Благодарности

 

Асоциацията за културен туризъм благодари на всички, които допринесоха за създаването на уебсайта Културни коридори на Югоизточна Европа:

 

 • На Правителството на Luxembourg и на Европейския институт за културни маршрути в Люксембург за помощта, която направи възможна реализацията на проекта;


• На Министерството на културата на Република България – за финансовата подкрепа;


• На Европейския институт за културни маршрути, Люксембург – за дългогодишното стимулиращо партньорство;


• На съдействащите международни организации: ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейската комисия и ИКОМОС – за любезно предоставената информация и методическа помощ;


• На членовете на екипа на проекта;


• На партньорите по проекта: Университет по архитектура, строителство и геодезия, София и на ИКОМОС/България;


• На партньорите от Югоизточна Европа;


• На съдействащите приятелски сайтове.