Културните коридори на Югоизточна Европа

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006

Проектът за създаване на настоящия уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа представлява практическа реализация на Декларацията от Варна, приета на Регионалния форум Културни коридори на Югоизточна Европа (Варна, май 2005). В нея държавните глави от региона поемат ангажимент да способстват за популяризирането на културното наследство и културните коридори в региона чрез използването на съвременни технологии за разпространение, в сътрудничество с Европейския институт за културни маршурти, Люксембург и с други специализирани институции.

Проектът е реализиран от Асоциация за културен туризъм, в партньорство Университет по архитектура, строителство и геодезия (Мултимедийна лаборатория за културно наследство), ИКОМОС/България и мрежа от експерти на Югоизточна Европа. Тази реализация става възможна благодарение на помощта на Правителството на Люксембург, което има забележителен принос за развитието на европейските културни маршурти и за стимулиране на регионални инициативи в тази област. Проектът дължи своята реализация и на помощта на Европейския институт за културни маршрути, Люксембург, който притежава изключителен опит в реализирането на програмата Културни маршрути на Съвета на Европа и нейното популяризиране в уеб-пространството чрез мрежа от уебсайтове. Впрочем, настоящият уебсайт може да бъде разглеждан като интегрална част от тази мрежа. Ценна финансова помощ за осъществяването на проекта оказват и Президентството на Република България и българското Министерство на културата. Трябва да бъде специално подчертано и съдействието на големите международни организации: ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейската комисия, инспирирано от Форума във Варна.

Настоящият уебсайт показва принципните възможности за представяне в интернет на уникалните културни коридори и културно наследство на Югоизточна Европа; за стимулиране на практиките на културен туризъм в региона; за изява на регионалните политики в тази област. Целта включва и новаторски експеримент с GIS карти на културното наследство в интернет. Проектът е изцяло отворен за бъдещо развитие.

Уебсайтът е адресиран към широката публика с интереси в областта на културното наследство и културния туризъм. С помощта на интерактивни карти, потребителите ще получат ориентация в огромното разнообразие от културни ценности, различни по тип, време и тема; ще могат да направят своя избор за културен туризъм, ще се запознаят с широкия background на регионалните проекти и инициативи. Към потребителите на уебсайта се включват и децата, чрез интегрирането на самостоятелния мултимедиен продукт Открий съкровището, адресиран към детската публика, реализиран също от Асоциация за културен туризъм и финансиран от Британски съвет България чрез Фонда на Британския съвет за културно и природно наследство в Югоизточна Европа. Тази връзка между двата продукта създава синергия на посланията.

При работата върху уебсайта е проучен богатият опит от програмата Културни маршурти на Съвета на Европа, както и от Регионалната програма на Съвета на Европа и Европейската комисия за културното и природното наследство на Югоизточна Европа. Експерти на Регионалната програма са партньори по проекта. Уебсайтът се възползва и от ценния опит на ЮНЕСКО с Пътища на диалог и с възможностите за тяхното мултимедийно моделиране.

С всичко това, би могло да се каже, че този уебсайт е резултат от многостранно партньорство. Впрочем така може да бъде видяно и неговото бъдещо развитие: с приноса на държави, международни организации и експерти, заинтересувани да бъде широко популяризирана една нова визия за Югоизточна Европа. Последователна стъпка на това развитие бе осъществена в рамките на проекта Heritage: ESPRIТ - с подкрепата на Министерството на образованието и науката уебсайтът е обогатен с нова информация за културни ценности, проекти и реализации.