Културните коридори на Югоизточна Европа

Проекти

Проекти

Тук ще научите за серия от взаимно свързани проекти в областта на културното наследство, културните пътища и културния туризъм. Общото между тях е стремежът към обмен, взаимовръзки и комуникации на знания, сектори и партньори, при активното участие на новите информационни технологии и форми на разпространение. Участниците в проектите постепенно формират трайни партньорски мрежи на национално ниво и в експертни мрежи на Югоизточна Европа, с участието на Европейския институт за културни маршрути в Люксембург. На тази база се разкриват неочаквани възможности – може би те ще ви дадат нови идеи и ще помогнат за вашите бъдещи контакти!