Културните коридори на Югоизточна Европа

Църквата “Света Богородица”, Горанджи
Градският съвет в Бръчко
Градският съвет в Бръчко

Градският съвет в Бръчко

Босна и Херцеговина
Теке "Енихан Баба" и тракийско светилище, връх Свобода
Древнохристиянски и византийски паметници в Солун
Манастир "Св. Богородица Елеуса"
Дървената църква – Лунча Мурешулуй
Козолец, традиционни сеновали
Милешевски манастир
Джамията „Хаджи Байрям” и храмът на Рома и Август
Национален парк Корнати
Цетине
Цетине

Цетине

Черна гора

Пътешествай по културните коридори на
Югоизточна Европа

Този уебсайт предлага едно виртуално пътуване във времето и пространството. Тук ще се запознаете с уникалното културно наследство на Югоизточна Европа – истински кръстопът на цивилизации. Ще направите своя избор за културен туризъм, за да тръгнете утре по реалните пътища на региона, Европа и Света. За експертите е осигурена специализирана информация.

Към партньорите и приятелите на уебсайта:

Изпращайте ни нова информация за богатствата по вашите земи, споделете вашите знания и образите на ценностите!

Правата на човека и културното наследство

Конференция, 27 ноември 2009 г., петък, от 10:00 до 18:00 ч., в Университета по Архитектура, строителство и геодезия, София. 

MapHeritage: ESPRIT South East Europe Map Europe Map World Map