Културните коридори на Югоизточна Европа

Църква “Св.Продром”, Корче
Радмиля - историческа местност с некропол
Родопската Шипка
Лагуната Гиалова
Карнавалът във Вевчани
Църквата в Леткани
Козолец, традиционни сеновали
Дечански манастир
Чифте Минарели Медресе
Синска Алка
Синска Алка

Синска Алка

Хърватска
Античен град Доклеа

Пътешествай по културните коридори на
Югоизточна Европа

Този уебсайт предлага едно виртуално пътуване във времето и пространството. Тук ще се запознаете с уникалното културно наследство на Югоизточна Европа – истински кръстопът на цивилизации. Ще направите своя избор за културен туризъм, за да тръгнете утре по реалните пътища на региона, Европа и Света. За експертите е осигурена специализирана информация.

Към партньорите и приятелите на уебсайта:

Изпращайте ни нова информация за богатствата по вашите земи, споделете вашите знания и образите на ценностите!

Правата на човека и културното наследство

Конференция, 27 ноември 2009 г., петък, от 10:00 до 18:00 ч., в Университета по Архитектура, строителство и геодезия, София. 

MapHeritage: ESPRIT South East Europe Map Europe Map World Map