Културните коридори на Югоизточна Европа

Берат
Берат

Берат

Албания
Францисканският манастир в Хумац
Легенда за камъка "Момата"
Археологически обект Олимпия
Манастир "Св. Леонтий", Водоча
Манастирът Хорезу
Замък Оточец
Замък Оточец

Замък Оточец

Словения
Въгледобивна мина в Сение (Сенски рудник)
Милет
Милет

Милет

Турция
Сръбски православен манастир в Гомирйе
Манастирът Николац, Бйело полье

Пътешествай по културните коридори на
Югоизточна Европа

Този уебсайт предлага едно виртуално пътуване във времето и пространството. Тук ще се запознаете с уникалното културно наследство на Югоизточна Европа – истински кръстопът на цивилизации. Ще направите своя избор за културен туризъм, за да тръгнете утре по реалните пътища на региона, Европа и Света. За експертите е осигурена специализирана информация.

Към партньорите и приятелите на уебсайта:

Изпращайте ни нова информация за богатствата по вашите земи, споделете вашите знания и образите на ценностите!

Правата на човека и културното наследство

Конференция, 27 ноември 2009 г., петък, от 10:00 до 18:00 ч., в Университета по Архитектура, строителство и геодезия, София. 

MapHeritage: ESPRIT South East Europe Map Europe Map World Map