Културните коридори на Югоизточна Европа

Европейска комисия

Европейски столици на културата

Европейски столици на културата
Проектът Европейски град на културата е лансиран от Съвета на министрите на 13 юни 1985 г. Инициативата е на Мелина Меркури - по това време Министър на културата на Гърция. От този момент проектът става все по-популярен сред гражданите на Европа и нараства неговото културно и социо-икономическо влияние чрез множеството посетители, които привлича.  
Проектът Европейски столици на културата събира хората на Европа заедно. Той е възможен благодарение на финансовата подкрепа на рамковата програма Култура на Европейската комисия. 
Атина (Гърция) е първата столица - домакин и Европейска столица на културата през 1985 г. Оттогава, всяка година, един или повече радове насочват вниманието към своето културно наследство и лансират редица културни мероприятия, които въвличат широк спектър от участници. 

Югоизточна Европа е горда да представи своите Европейски столици на културата:
Атина (Гърция) – 1985 
Солун (Гърция) – 1997 
Патра (Гърция) – 2006 
Сибиу (Румъния) и Люксембург (Велико херцогство на Люксембург) – които споделят ролята на Европейска столица на културата през 2007 г. 

Информационен източник: Европейски столици на културата, официален сайт на Култура