Културните коридори на Югоизточна Европа

Партньори и програми

Европейски институт за културни маршрути

Европейски институт за културни маршрути

Европейският институт за културни маршрути (ЕИКМ) е основан в Люксембур през юли 1997 година на базата на политическо споразумение между Съвета на Европа и Правителството на Великото херцогство на Люксембург (Министерство на културата, висшето образование и изследванията). 
На първа място, институцията цели осигуряването не само на приемствеността, но и на развитието на програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. ЕИКМ е отговорен за координирането на работата на публични и частни партньори от четиридесет и четири страни, подписали Европейската културна конвенция

Институтът също си поставя задачата да информира както професионалистите, така и широката публика и особено младите европейци за големите пътища на откритията, които кръстосват континента и благоприятстват за едно по-добро познаване на неговите история и памет. 
Европейското измерение на неговите дейности улеснява конкретното прилагане на основните аспекти на политиката на Съвета на Европа: европейска идентичност и културно многообразие, междурелигиозен диалог, защита на малцинствата, демокрация, предотвратяване на конфликтите, активно европейско гражданство…

Институтът също е отговорен за въвеждането на европейски програми за проучване и анализ във връзка с културния туризъм за Правителството на Великото херцогство на Люксембург, за други институции и ръководители на проекти или за Европейската комисия. 
В тази връзка, Европейският институт за културни маршрути и привлечен от 1999 година в проекта, координиран от ИКОМОС България за създаване на културни маршрути в Югоизточна Европа. През 2002 и 2005 година, Институтът приема за обучение архитекти от България. Те подготвят проект за Ресурсен център за културни маршрути в България и маршрут за народна архитектура в Югоизточна Европа.  

В качеството си на европейско тяло в сферата на културния туризъм и във връзка със състоялия се през 2005 година Регионален форум за Културните коридори на Югоизточна Европа и Декларацията от Варна (21 май 2005), Европейският институт за културни маршрути се ангажира с промоцирането на културното наследство и културните коридори в региона чрез съвременни тенологии. 

Институтът ще работи за създаването на връзки с разнообразните културни маршрути на Съвета на Европа, които прекосяват Югоизточна Европа и основните културни коридори. 
Ресурсните центрове - откритият вече в Сибиу и планираният в София - ще допринесат за поддържането на връзки с партньори, работещи в сферата на културата и туризма в рамките на програмата на Съвета на Европа. 

г-н Мишел Тома-Пенет, Директор на Европейския институт за културни маршрути, Люксембург, Велико херцогство на Люксембург