Културните коридори на Югоизточна Европа

Съвет на Европа

Европейски дни на наследството - ЕДН

Европейски дни на наследството - ЕДН

Европейските дни на наследството се провеждат в рамките на съвместна програма на Съвета на Европа и на Европейската комисия. 

Всяка година, през месец септември, държавите - страни по Европейската културна конвенция - отварят обекти, които по принцип са затворени за публични посещения. Значителен брой посетители се възползват от тази възможност. През 2005 година, всички страни от Югоизточна Европа взимат участие в това събитие. Темите на тяхните "Дни" бяха разнообразни: "Културното наследство и комуникациите" в Босна и Херцеговина, "Югоизточна Европа: споделено наследство" в България, "Водата и архитектурното наследство" в Румъния.  


Стартирането на ежегодните Европейски дни на наследството, всяка година се състои в различна държава. През 2006 например, началото бе поставено на 21 септември в Ермитажа в Санкт Петербург, в рамките на руското председателство на европейската комисия на министрите. Последва семинар на тема "цеността на европейското културно наследство" в Царское село, в петък, 22 септември 2006. Семинарът бе важно събитие, тъй като Програмата за ЕДН се базира на Рамковата конвенция за стойността на културното наследство за обществото, която е отворена за ратифииране във Фаро през октомври 2005 г. 

По традиция, Сърбия и Черна гора предлагат на срещата на Ръководната комисия за културно наследство, за откриването на Европейските дни на наследството през 2007 г. Белград - в рамките на тяхното председателство на комитета на министрите.  

г-жа Алисън Кордуел
Отдел Култура и културно наследство, Съвет на Европа