Културните коридори на Югоизточна Европа

Съвет на Европа

Програма Културни маршрути

Програма Културни маршрути

Програмата Културни маршрути е лансирана през 1987 г. с Поклонническите пътища към Сантяго де Компостела - първоначално източник на вдъхновение, които се превръща в начало за развитие на бъдещи дейности. Програмата цели да покаже по един ясен начин, чрез пътуване в пространството и времето, начинът, по който наследството на различните държави в Европа представя едно споделено наследство. 
Програмата е рамка за сътрудничество между 48-те държави, ратифицирали Европейската културна конвенция; правилата й са дефинирани в Резолюция 2007 (12)

Европейският институт за културни маршрути (ЕИКМ), създаден през 1997 г. в Люксембург, е отговорното тяло за: проучване на новите предложения за културни маршрути; контролиране на дейностите; координиране на партниращите си организации; разпространяване и архивиране на информация и документация. 
Съветът на Европа приема нови теми и маршрути, одобрява мрежи, дава сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа". 

През 2004 година, Културните маршрути на Югоизточна Еропа са включени от Съвета на Европа като нова тема към Програмата Културни маршрути.
Съветът на Европа ще отчете в следващите години тясните взаимоотношенията между културните маршрути, партниращите се организации, инициативите и пилотните Коридори на Югоизточна Европа, с цел да присъди сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа".  

г-н Мишел Тома-Пенет, директор на Европейския институт за културни маршрути, Люксембург, Велико херцогство Люксембург