Културните коридори на Югоизточна Европа

Експертни мрежи

Ресурсни центрове

Ресурсни центрове
Европейският институт за културни маршрути, Люксембург е основан през 1997 на база на политическо споразумение между Съвета на Европа и Великото херцогство на Люксембург (Министерство на културата, висшето образование и изследванията). От самото й създаване, основна цел на институцията е прилагането Програмата за културни маршрути на Съвета на Европа.

Почти десет години по-късно, Институтът открива два свои клона в Югоизточна Европа, един в Сибиу (Румъния) и друг в София (България). Тези два Ресурсни центъра за културни маршрути ще създадат пространство, което да разкрие местните и регионални дейности за останалата част на Европа. Те ще облекчат дейността на Института в Люксембург по отношение на развитието на мършрути в тази част на Европа. Съвместната работа на двата центъра би довела до формирането на бъдеща регионална мрежа от експерти.