Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионален форум Опатия, юни 2006

Стратегия

Стратегия

На Форума във Варна (2005) държавните глави решават на следващия форум в Опатия (2006) да бъде представена Стратегия за разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на културните коридори на Югоизточна Европа. Проектът за Стратегия е изработен в партньорство между експерти на държавите от региона и международните организации: ЮНЕСКО, Съвет на Европа и Европейската комисия. Проектът е инспириран от основните принципи, изложени в Декларацията от Варна. Дефинирани са пет основни стратегически цели. Предлага се на тази основа да бъде изработен План за действие за практическа реализация на целите. Проектът e представен на вниманието на държавните глави в Опатия на 1 юни 2006.