Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионален форум Варна, май 2005

Мултимедийна изложба

Мултимедийна изложба
Мултимедийната изложба Наследството на Югоизточна Европа е реализирана с помощта на ЮНЕСКО и България по време на Форума във Варна (2005). Нейната цел е да представи интегралния образ на наследството по тези земи. Трите централни карти показват културните коридори като интегрална част от европейските и трансконтиненталните културни пътища. Показани са големите ценности на региона: обекти на световното наследство и шедьоври на нематериалното наследство, значими обекти с голямо разнообразие и идентичност. Изявен е приносът на международните организации – ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския съюз и ИКОМОС. Образите са представени чрез съвременни мултимедийни форми: карти и фотографии; компютърна презентация с интерактивни карти; слайд-шоу; филми за автентичен фолклор и др.