Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионален форум Варна, май 2005

Лого на форума

Лого на форума
Логото на Форума (художник Красен Кръстев) е инспирирано от един общ феномен на нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа: мотивите на традиционните бродерии в страните от региона. Удивително разнообразни, те имат общи белези – така, както и регионалните танци, песни, кухни... От тях художникът синтезира единния символ на Форума: знак за общите ценности, а също и за общите пътища, които свързват народите в региона и същевременно принадлежат към интегралната мрежа на европейските и световните културни пътища. Оценете логиката на художника в приложения филм.