Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионален форум Варна, май 2005

Приветствия и презентации

Приветствия и презентации
Документи

По време на трите пленарни заседания на Форума във Варна (20 и 21 май 2006), участниците провеждат открит и жив диалог. Ще установите разнообразието на гледни точки, идеи и оценки в речите на държавните глави на осемте страни от региона и на представителите на президентите на останалите три страни; в думите на ръководителите на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и ИКОМОС, на представители на Европейската комисия и страни извън региона. В Презентацията ще се запознаете с идеята за културните коридори и с тяхната роля за устойчивото развитие на региона и за отварянето му към Европейското културно пространство.