Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионален форум Варна, май 2005

Декларация от Варна

Декларация от Варна

Декларацията от Варна е приета на Регионалния форум Културни коридори на Югоизточна Европа (Варна, 20-21 май 2005). Тя е резултат от истински диалог. В подготвителната фаза на Форума, мрежа от експерти на ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейската комисия, ИКОМОС и България, перманентно обменят мнения по проекта за Декларация във виртуален експертен форум. На самия Форум проектът стимулира диалог между политици и експерти. За него допринася и Концептуалната рамка на ЮНЕСКО. Чрез Декларацията, държавните глави поемат конкретни ангажименти за идентификация, опазване, устойчиво използване и популяризиране на културните коридори на Югоизточна Европа. Настоящият уебсайт представлява една практическа реализация на Декларацията.