Културните коридори на Югоизточна Европа

Експертни мрежи

Експертна мрежа, Форум Варна

Експертна мрежа, Форум Варна

За изработването на проекта за Декларацията от Варна през 2005 е създадена работна група – мрежа от експерти на ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейската комисия, ИКОМОС и България, с профили в областта на културното наследство и туризма. Те перманентно обменят мнения по последователните версии на проекта във виртуален експертен форум и на работни срещи. На Форума във Варна експертите представят проекта за Декларация пред политиците и провокират жив дебат. Мрежата “Варна” показва възможностите да бъде постигната конвергенция на експертните гледни точки, както и да бъде осъществен успешен диалог между експерти и политици.