Културните коридори на Югоизточна Европа

Експертни мрежи

Експертна мрежа на Регионалната програма

Експертна мрежа на Регионалната програма

Като част от Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа (2003 - 2008), която се прилага съвместно от Съвета на Европа и Европейската комисия, всяка държава чрез Министъра на културата номинира официални национални представители за "координатори към програмата". Чрез своите пленарни срещи, експертите осигуряват и ръководят институционалната координация в между облагодетелстваните от програмата страни-участнички. Три са компонентите на Регионалната програма (изграждане на капацитет в институциите, интегрирани проекти за рехабилитация, локални и регионални пилотни проекти за развитие), които формират тази политическа мрежа и се ръководят от "координатори на проекти". Министрите на културната номинират също и национални представители, специалисти в сферата на опазване на наследството , които формират професионална експертна мрежа. Те се срещат няколко пъти в годината, ръководят прилагането на различни дейности и координират експертните групи на локално ниво в тясно сътрудничество с международните експерти, които се номинират от Съвета на Европа и Европейската комисия.

Секретариат на Съвета на Европа


Облагодетелстваните страни от Югоизточна Европа, които формират експертната мрежа на Регионалната програма в Югоизточна Европа (РПЮИЕ) са: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора (включително региона на Косово).