Културните коридори на Югоизточна Европа

Експертни мрежи

Експертна мрежа 2000

Експертна мрежа 2000

През 1999-2000, по инициатива на ИКОМОС/България, около 50 експерта-съмишленици от всички страни на Югоизточна Европа, създават доброволна мрежа за работа по пилотния проект: Културни маршрути на Югоизточна Европа, в рамките на Кампанията на Съвета на Европа: Европа, общо наследство. Работейки в пълно съгласие и по обща методика, експертите създават база-данни на най-ценното културно наследство на региона и електронни карти на регионалните културни пътища: антични, средновековни, поклоннически и др. Очертава се образа на културното наследство на Югоизточна Европа, като една достъпна обща ценност. На среща в София (септември 2000), с участието на Европейския институт за културни маршрути в Люксембург, експертите приемат картите и Финален документ – едно послание към политиците от региона. Българският президент Георги Първанов, в качеството си на политик, а също и на историк, приема посланието на експертите и го пренася в политическото пространство – на Регионалния форум във Варна 2005.