Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионални форуми

Регионален форум Опатия, юни 2006

Регионален форум Опатия, юни 2006
Регионалният форум в Опатия е инициатива следваща Регионалния Форум във Варна през 2005 - Културни коридори на Югоизточна Европа. През 2006, Форумът се състоя в Опатия, Хърватска на 1 и 2 юни. Основната тема бе Комуникация на наследството - една нова визия за Югоизточна Европа. Форумът предоставя една уникална възможност за признаване на фундаменталната роля на културата и науката за развитието на Югоизточна Европа.  
Следвайки дискусиите за културните коридори, целта е да се даде възможност на експертите да изявят централните елементи на културните коридори - самите обекти на културно и природно наследство. Централна тема на дискусията е изследването на потенциала за едно усилено сътрудничество в региона с цел промоциране на общото европейско наследство. Специален акцент и поставен върху заздравяване на знанията от съществуващите дейности и инициативи и така да се постигне по-добро регионално сътрудничество и една синергия и координация на съществуващите проекти и инициативи - независимо от това дали това са проекти, разработвани от ЮНЕСКО, Съвета на Европа или Европеския съюз или пък проекти, специално инициирани в или този регион. Както е отбелязано в Декларацията от Варна (2005), по време на Форума в Опатия е представена Стратегия за културните коридори.