Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на окръг Валчеа

Музей на окръг Валчеа

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Румъния, Рамничу Валчеа
Музей на окръг Валчеа

Музеят се намира в сграда, строена през 1898 година и преустройвана през 1978 и 1981 година. Сградата е паметник на културата.

Можете да видите исторически, етнографски и археологически колекции, както и произведения на изкуството.

Адрес: Calea lui Traian nr. 143

Телефон: 0250/738.121; 0250/731.973

Работна време: 10 - 18 (лятно); 9 - 17 (зимно)

mjv@avansoft.ro