Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на земята на Крис

Музей на земята на Крис

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Румъния, Орадеа
Музей на земята на Крис

Сградата е палат в бароков стил, строена през 1762 година от архитект Anton Frantz Hillebrandt. В нея се е помещавала румънската католическа епископия до 1871 година. Между 1872 и 1896 функционира като музей на историческото и археологическото общество на окръг Бихор. През 1948 година сградата става държавна собственост, служи за различни функции, докато през януари 1971 година е отворен Музеят на земята на Крис. Днес, музеят притежава следните секции: история, изкуство, етнография, природни науки. Към него принадлежат и мемориалните музеи "Iosif Vulcan" и "Ady Endre". Притежава и ретаврационни лаборатории за картини, метал, текстил, керамика, кости, кожа и етнографски предмети. 

Адрес: B-dul Dacia nr. 1 - 3

Телефон: 0259/412.724; 0259/412.725

contact@mtariicrisurilor.ro