Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален исторически и археологически музей

Национален исторически и археологически музей

За обекта


Коридор: Виа Понтика, Дунавски път
Държава: Румъния, Констанца
Национален исторически и археологически музей

Първите опити да се установи музей в Констанца датират от началото на ХІХ век. Въпреки това, румънската академия и местните власти проявуват интерес към местните ценности едва след Войната за независимост (1877 - 1878) и интегрирането на Добруджа към румънската държава. Ремус Опреану, първият префект в Добруджа и училищен инспектор, събира ценности от Константиполо и околността и ги съхранява в сградата на префектурата. Но малкият музей загива в следствие на пожар през 1882 година. Спасените вещи са "подслонени" в павилион в градската градина. Накрая, през 1977 години е основан Националният исторически и археологически музей. Сградата му е издигната в началото на ХХ век за целите на местната администрация, но градският съвет я дарява на музея. Днес там могат да се видят колекции от праисторията, гръцкото, римското и византийското присъствие. 

Адрес: Piaсa Ovidiu nr. 12

Телефон: 0241/618.763; 0241/614.562; 034.140.873.9; 034.140.878.3

Работно време: 9 - 20 (лятно); 9 - 17 (зимно)

archmus@minac.ro