Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на етнографията и народното изкуство

Музей на етнографията и народното изкуство

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Байа Маре
Музей на етнографията и народното изкуство

Музеят функционира от 1971 година. Експозицията включва три части, които илюстрират основните и второстеренните традиционни търовии, занаяти и технически инсталации, кокто и предмети на народното изкуство: грънчарство, мебели, домашни вещи, елементи на народната архитектура, носии и тъкани от четирите етнографски района в окръга (Чиоар, Кодру, Лепуч, Марамуреш). През 1975 година музеят е разширен със секция на открито. В рамките на 12 хектара са представени 50 паметника на народната архитектура: къщи, пристройки, инсталации и една църква.

Адрес: Str. Dealul Florilor nr. 1

Телефон:  0262/276 .895;  0262/211 .927

Работно време: 10 - 17; понеделник: затворено

muzart@mail.multinet.ro