Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Окръжен музей Арад

Окръжен музей Арад

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Румъния, Арад
Окръжен музей Арад

Сградата на музея е палат на културата - паметник на архитектурата от 1913 одина, дело на орхитект Ludovic Szantay. Музеят представя археологически предмети от желязната епоха, дакийския период, периода на миграциите и предсредновековния период; исторически предмети, свързани с революцията от 1948; етнографски предмети; експозиции на природните науки, свързани с региона на Арад - минералия специмени на флората и фауната; клаическо и съвременно румънско изкуство; европейски картини от ХVІІ-ХХ век; декоративни предмети; експозиции, свързани с историята на театъра - програми, плакати, фотографии. Музеят притежава предмети, вписани като национални културни съкровища.

Работна време: 10 - 18; понеделник: затворено

Адрес: Piaсa George Enescu nr. 1

Телефон/Факс: 057-281847, 280114

e-mail: museum@net.ro