Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален исторически музей на Румъния

Национален исторически музей на Румъния

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Букурещ
Национален исторически музей на Румъния

Адрес: Calea Victoriei, nr.12, sect. 3, ПК: 030026, Bucuresti, ROMÂNIA

E-mail: direct@mnir.ro
Телефон.: (+40 21) 315 82 07
Факс: (+40 21) 311 33 56