Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Археологически музей на Ираклион

Археологически музей на Ираклион

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Ираклион, Крит
Археологически музей на Ираклион

Археологическия музей на Ираклион проютява най-важните и представителни находки от минойската цивилизация. Колекцията му включва скулптури, керамика, фрески и други предмети, открити в Кносос, Фестос, Закрос и други минойски центрове на Крит.