Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей Милас (Milas)

Музей Милас (Milas)

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Милас, Мугла
Музей Милас (Milas)

В музея са изложени някои от находките, открити при разкопки в града или в неговата околност.