Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей Анамур

Музей Анамур

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Анамур
Музей Анамур

Научните археологически разкопки, които започват през 1960 година в древния град Анеуриум са причина да се зароди изеята за музей в Анамур. Той събира културните ценности от района.