Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей Одрин

Музей Одрин

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Одрин
Музей Одрин

Музеят Одрин първоначално е основан като част от училището за деца на джамията Селимие (Selimiye). По-късно е преместен в сградата на училището да средно образование. Накрая е преместен в медресето на колежа. Открит и за публика през 1935.