Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей Аидин (Aydin)

Музей Аидин (Aydin)

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Аидин
Музей Аидин (Aydin)

Музеят е разположен в обширна градина, в която са изложени произведения от камък от различни епохи, намерени в древните градове на Аидин като Tralleis, Magnesia, Alinda, Alabanda, Nysa, Amyzon, Piginda, Harpasa, Myus, Pygela, Orthosia, Mastaura. Там можете да видите статуи, гробници, колони и сметала, олтари, ислямски надгробни плочи и крайпътни камъни.