Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Туристическа инфраструктура

Туристическа инфраструктура

За обекта


Коридор: Виа Егнация, София - Охрид
Държава: Македония, Дебър
Туристическа инфраструктура