Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален исторически музей

Национален исторически музей

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Атина
Национален исторически музей

Националният исторически музей е основан през 1882 за целите на събирането, съхранението и представянето на реликви и документи, засягащи съвременната история на Гърция. Това е най-стария музей по рода се и включва богати колекции, които подчертават основните моменти на нео-елинизма, от падането на Константинопол (ХV век) насам. Музеят е също и изследователски център на съмременната гръцка история.