Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Гръцки музей на мореплаването

Гръцки музей на мореплаването

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Пирея
Гръцки музей на мореплаването

Гръцкият музей на мороплаването е основан проз 1949 година и обхваща девет стаи, в които е представена мореплавателната история на Гърция от праисторически времена до днес. Сред експозициите са макети на антични и съвременни короби, картини на някои от най-великите гръцки художници маринисти от ХІХ и ХХ век, както и оръдия, карти, флагове, медали, мореплавателни инструменти и др.