Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Дунавски път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Исперих
Исторически музей

Историческият музея - Исперих е основан през 1978 година, за да позпомогне Регионалният исторически музей в Разград. Същедтвува като автономен музей от 21.05.1984.
Музеят издирва и изследва движими и недвижими културни ценности, прави ги достъпни за научни и образователни изследвания, организира перманентни и времинни експозиции, подготвя и публикува научни и научно-популярни издания, осигурява туристически услуги за посетителите на Ареологически и исторически резерват "Сборяново".