Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Констанцалиева къща

Констанцалиева къща

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Велико Търново
Констанцалиева къща

Това е една от големите запазени и богато украсени къщи в Арбанаси и датира от XVII в. По-късно къщата е купена от Атанас Костанцалията, под чието име е известна и днес. По време на земетресението през 1913 г. тя е разрушена. По-късно е откупена от Леон Филипов, реставрирана с негови средства и предадена на музея.