Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Регионален исторически музей

Регионален исторически музей

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Велико Търново
Регионален исторически музей

Регионалният исторически музей помоцира дейностти на територията на регионите на Велико Търново и Габрово. Колекцията му включва около 200 000 културни артефакти. Някои от тях са уникални не само за България, но също и в Югоизточна Европа. Средд тех можете да откриете:  
• златни съкровища от палелита, което е и найстарото злато в света.  
• богати колекции от римска керамика и бронзови творби. 
• каменни творби от различни периоди.
• икони и църковни ценности, както и много обекти от народните обичаи на българите от векове.