Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Търговище
Исторически музей

Историческият музей на Търговище разполага с най-голямата колекция, материална база и персонал на територията на облст Търговище. Музеят е автономна културна институция, финансирана от община Търговище. Профилът на музея е историята, стуктурирана в 5 основни секции: "Археология", "История на българските земи ХV-ХІХ век", "Нова и най-нова история", "Етнография" и "Нумизматика".