Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей ИСКРА

Музей ИСКРА

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Казанлък
Музей ИСКРА

Основни колекции:
Монети - антични, средновекивни и съвременни
Бижута - неолитни, антични, средновековни и съвременни 
Оръжия от Възраждането
Праисторическа керамика и идоли 
Антична керамика
Римска керамика

Издания 
Казалък в миналато и днес,
Колекция Севтополис