Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Разград
Исторически музей

Историческият музей в Разград е една от най-старите образователни и културни институции не само в Разград, но и в България. Основите й са положени от Анание Иванов Явашов  - местен училищен инспектор по късно академик в областта на природните науки. През лятото на 1887 г., той предприема първите разкопки в западната част на Абритус, където са открити руини от християнска базилика V-VІ век. Същата година Янашов устройва музейна сбирка в старата сграда на Разградската мъжка гимназия. Началото на работите по музея в Разград започва през 1887 година. По инициатива на Явашов, на 19. март 1922 г. в Разград се учредява Разградското археологическо дружество.