Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: България, Пловдив
Исторически музей

Исторически музей Пловдив е създаден през 1951 г. като научен и културен институт за събиране, опазване, научно изследване и популяризиране на историческите свидетелства за миналото на Пловдив и Пловдивския край за периода от ХV до ХХ в. Експозициите на музея са разположени в три отделни сгради - паметници на културата.