Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: България, Карлово
Исторически музей

Историческият музей в Карлово е разположен в южната част на града, близо до площад "Васил Левски" и пред църквата "Св. Николай".