Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Хасково
Исторически музей

Първата експозиция на музея е открита през 1930 година. От 1947, музеят затваря врати за пет години и отново е открит през 1952 година като регионална институция. 

Днес, Историческият музей - Хасково имат пет отдела: "Археология", "Етнография", "История на България от 1500 - 1900", "Нова история" и "Съвременна история". Музеят разполага също и с реставрационно ателие. Цел на музея е изучаването, проучването и популяризирането на историческото наследство.