Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Габрово
Исторически музей

Сред ценностита на Историческия са експозиции от палеолита, късно-античните цивилизации (ІV-VІ в.) по тези земи, Първото и Второто Българско царство, периода на Националното възраждане и индустриалния бум на Габрово.