Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на византийската култура

Музей на византийската култура

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Солун
Музей на византийската култура

Музеят на византийската култура цели да представи разнообразни аспекти на живота през византийския и пост-византийския период. Колекцията му включва фрески, мозайки, икони, мраморни архитектурни елементи, ранно-християнски погребения с фрески (запазени в своята интегралност), ценни църковни вещи, орнаментирани персонални предмети, както и редица скромни функционални обекти за ежедневна употреба, които представят аспекти от живота във Византия - от организацията на религиозния и социален живот да продуктите на изкуството и интелектуалния труд и дейностите от ежедневния живот в града, провинцията и край морето.