Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на солта в Тузла

Музей на солта в Тузла

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Тузла
Музей на солта в Тузла

Име: Muzej solane Tuzla
Тип музей: Специализиран музей
Тип на колекциите: Артефакти, засягащи солната индустрия в Тузла
Адрес: Solanska 1, 75 000 Tuzla
Телефон: 035 214-167
Факс: 035 214-167