Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей Козара

Музей Козара

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Прийедор
Музей Козара

Име: Muzej Kozara
Тип музей: Регионален музей
Типове колекции: Изкуство: 400 картини на школата Прийедор; археология: 900 важни експозиции, главно от Праисторията, включително два петвековни келтско-илирийски шлема, римски и средновековни обекти; Етнология: 400 артефакти от региона на Козара; История: 2000 документа и други артефакти, засягащи Втората Световна война в региона на Козара. 
Адрес: Nikole Paši?a, 79101 Prijedor
Телефон: 062 21334
Основан: 1953