Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Францискански манастир Горица

Францискански манастир Горица

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Ливно
Францискански манастир Горица

Име: Franjevacki Samostan Gorica
Основан: ХІХ век
Тип на музея: манастирски музей
Типове колекции: археология, етнография, обредни предмети, нумизматика, галерия на Габриел Юркич 
Книги: около 35,000 нови издания и около 3,000, публикувани между 1500 и 1850 година.  
Адрес: Goriсka cesta bb, Livno, Bosnia-Herzegovina
Телефон: 034 200-922
E-mail: framuzej@hotmail.com