Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на Херцеговина

Музей на Херцеговина

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Мостар
Музей на Херцеговина

Музеят на Херцеговина е основан през 1950. Целта му е да издирва, събира и представя богатото културно-историческо наследство на Мостар и Херцеговина. В рамките на колекцията му са десетки хиляди предмети, документи, фотографии и други материали. В музея можете да откриете археологически, етнографски, литературно-исторически, нумизматични и други експозиции и програми. Много живо са представени различни събития, свързани с Мостар и Херцеговина.