Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей Semberija

Музей Semberija

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Бийелина
Музей Semberija

Име: Muzej Semberija
Тип музей: Регионален музей
Типове колекции: археология, история (5000 артефакти, включително 2000 фотографии), етнография (2000), колекции на керамика, гоблени от Милка Зорич-Чолакович. 
Адрес: Karadjordjeva 1, 76 300 Bijeljina
Телефон: 065 401-293
Факс: 065 471-625
E-mail: mbabic@rstel.net
Основан: 1970